یادگاری های سینمایی سیناریوم

از شهریور سال 97 یک فروشگاه اینترنتی درست کردم که محصولات سینمایی می فروشه. البته نه هر چیزی که همه جا پیدا بشه. در واقع اسم این سایت فروشگاه اینترنتی یادگاری های سینمایی و فراسینمایی سیناریومه، و طرح های سینمایی یی که خودم درست کردم رو روی تیشرت، تاپ، پولیور، هودی، پوستر، ماگ، تخته شاسی، و پیکسل عرضه می کنه.

فقط فیلم نبین! پوسترش یا عکس کارگردانش رو بزن به دیوار اتاقت، پیکسلش رو بزن به کیفت که همیشه همراهت باشه، تو ماگش نوشیدنی خفن بزن و برو فضا. یا از همه بهتر: فیلم مورد علاقه ت رو بپوش! تیشرت، تاپ، پولیور، یا هودیِ فیلم مورد علاقه ت رو بپوش و پرچم خودت و فیلمت رو به اهتزاز دربیار. 😎

اگر واقعن خوره ی سینما هستی و دوست داری ارتباط نزدیک تری با فیلم و هنرمند مورد علاقه ت داشته باشی، سری به سیناریوم بزن!

یادگاری های سینمایی سیناریوم

About Sina Ghasemi

I am a senior student of English literature at the University of Mazandaran - Iran. I am interested in literature, arts, films, etc. I like writing; I use it as a means to express myself, to relieve myself, and as a result to make living on Earth bearable for myself. I am the managing editor of Derafsh-e Mehr, one of the finest literary magazines ever. Etc. View all posts by Sina Ghasemi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: